Δημοσιεύονται βιβλία

Ένας από τους στόχους του πολιτιστικού μας ινστιτούτου είναι η μετάφραση και η έκδοση βιβλίων για την εισαγωγή της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της περσικής τέχνης.

μερίδιο
Uncategorized