Ο πνευματικός τρόπος
Το πνευματικό μονοπάτι - πρόσκληση και εισαγωγή
Πρωτότυπος τίτλος:
Συντάκτης: Rûhollâh Khomeynî
Πρόλογος: Eugenio Tabano
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: E. Tabano
Εκδότης: Semar
Έτος έκδοσης: 2002
Αριθμός σελίδων: 84
ISBN: 88-7778-035 5-

περίληψη

...


μερίδιο