Διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας

Διμερείς σχέσεις

Πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας έχουν αρχαία ιστορία. Οι σχέσεις μεταξύ δύο χωρών διαμορφώνονται στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και υπογράφονται διμερείς συνθήκες, όπως πολιτιστικές συμφωνίες, εκτελεστικά προγράμματα, εφαρμογή πολιτιστικών συμφωνιών, ανταλλαγές πολιτιστικές, συμφωνίες στον τομέα του αθλητισμού, οικονομικές δραστηριότητες και συμφωνίες στον τομέα της αρχαιολογίας.
Οι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες που έγιναν οι ορίζεται στην ακαδημαϊκή Tra της Ιταλίας και του Ιράν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, του Ιράν και της Ιταλίας μουσεία πάνω από το εμπορικό επιμελητήριο και την Ένωση Φιλίας μεταξύ του Ιράν και της Ιταλίας και κολέγια . Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ δύο χωρών είναι σχεδόν έγγραφα 131 για την προώθηση πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών.
Οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αποτελούν τη βάση της bilaterli σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που σίγουρα βοηθάει στην προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, τον τουρισμό και την αδελφοποίηση των διαδικασιών, να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες εισαγωγής και εξαγωγής μεταξύ των δύο χωρών και για το λόγο αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές ιταλικές εταιρείες που βρίσκονται στο Ιράν.
Σε αυτή τη σελίδα έχουμε συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος των πολιτιστικών συμφωνιών που υπογράφηκαν μεταξύ δύο χωρών από το 1957 και μετά.

Πολιτικές συμφωνίες

Πανεπιστημιακές συμφωνίες

Άλλες συμφωνίες

μερίδιο