Διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας

διμερείς σχέσεις

Οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας έχουν αρχαία ιστορία.Οι σχέσεις μεταξύ δύο χωρών διαμορφώνονται στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και υπογεγραμμένων διμερών συνθηκών, όπως πολιτιστικές συμφωνίες, εκτελεστικά προγράμματα, εφαρμογή πολιτιστικών συμφωνιών, πολιτιστικές ανταλλαγές, συμφωνίες στον τομέα του αθλητισμού, οικονομικές δραστηριότητες και συμφωνίες στον τομέα της αρχαιολογίας.
Οι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες ορίζονται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον μεταξύ ιταλικών και ιρανικών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, ιρανικών και ιταλικών μουσείων, καθώς και του εμπορικού επιμελητηρίου και της Ένωσης Φιλίας μεταξύ Ιράν και Ιταλίας και ανώτερων ιδρυμάτων. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ δύο χωρών είναι σχεδόν 131 έγγραφα για την προώθηση των πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ δύο χωρών αποτελούν το θεμέλιο των διμερών σχέσεων μεταξύ δύο εθνών που αναμφίβολα συμβάλλει στην προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, τουριστικών και αδελφοποιημένων διαδικασιών, τονώνει την εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα μεταξύ των δύο χωρών και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές ιταλικές εταιρείες στο Ιράν.
Σε αυτή τη σελίδα έχουμε συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος των πολιτιστικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ δύο χωρών από το 1957 και μετά.

Πολιτιστικές Συμφωνίες

Πανεπιστημιακές Συμφωνίες

Άλλες Συμφωνίες

μερίδιο