Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 - Αναθεωρήθηκε το 1989

ΜΕΡΟΣ Οκτώ - Ο Οδηγός ή το Συμβούλιο του Οδηγού

Το άρθρο 107

Μετά τον Μεγάλο Αγιατολάχ Ιμάμ Χομεϊνί, πηγή μίμησης στον τομέα της Ισλαμικής νομολογίας (Marja Taqlid), Ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Παγκόσμιας Επανάστασης και Ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που εκλέχτηκε ως Marja και Ανώτατος Ηγέτης από τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, η επιλογή του Ανώτατου Ηγέτη ανατίθεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, του οποίου τα Μέλη εκλέγονται από τον λαό. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων θα ξεκινήσει τις κατάλληλες έρευνες και διαβουλεύσεις για να επαληθεύσει την αρμοδιότητα όλων των ισλαμικών νομικών32 που έχουν τα απαιτούμενα από το Άρθ. 5 και 109 αυτού του Συντάγματος. Εάν αναγνωρίζει έναν από τους υποψηφίους ανώτερους από τους άλλους σε έναν από τους τομείς της Ισλαμικής νομολογίας ή της πολιτικής, ή ανώτερος από την άποψη της δημοτικότητας ή οποιασδήποτε άλλης ικανότητας που αναφέρεται στην Τέχνη. 109, θα διατάξει το διορισμό του ως Οδηγού. Εναλλακτικά, θα επιλέξει έναν από τους υποψηφίους και θα αποφασίσει τον διορισμό του ως Οδηγού. Ο Ανώτατος Οδηγός που επιλέχθηκε από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων33 αναλαμβάνει την ευθύνη του Wilayat-il-Amr και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με αυτόν τον ρόλο. Ο Ανώτατος Οδηγός είναι ίσος με όλους ενώπιον του νόμου.

Το άρθρο 108

Ο νόμος για την ίδρυση της αριθμό και τα προσόντα των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, οι λεπτομέρειες για την εκλογή τους, οι συνεδριάσεις των κανονισμών τους, περιορίζεται στην πρώτη περίοδο της δράσης, θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί από την πλειοψηφία των ισλαμικών νομικών μέλη της πρώτης Συμβούλιο των Κηδεμόνων και επικυρώθηκε από τον Οδηγό. Για περιόδους δραστηριότητας μετά την πρώτη, οποιαδήποτε αλλαγή ή αναθεώρηση αυτού του νόμου θα είναι ευθύνη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων34.

Το άρθρο 109

Οι απαιτήσεις και τα προσόντα του Ανώτατου Οδηγού έχουν ως εξής: β) να είναι δίκαιοι και φοβισμένοι να ηγούνται της Ισλαμικής Κοινότητας · γ) πολιτική και κοινωνική σκοπιμότητα, θάρρος και κατάλληλες διοικητικές δεξιότητες Σε περίπτωση παρουσίας πολλών υποψηφίων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προτεραιότητα δίνεται στον υποψήφιο με τη μεγαλύτερη πολιτική και νομική σκοπιμότητα. 

Το άρθρο 110

Τα προνόμια και τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη είναι τα ακόλουθα35: 1) για τον καθορισμό των γενικών πολιτικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο για τη Διάκριση του Υψηλότερου Ενδιαφέροντος του Κράτους. 2) εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των γενικών πολιτικών του κράτους · 3) καλέστε το δημοψήφισμα. 4) Ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων · 5) κήρυξη πολέμου και ειρήνης, και κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων · 6) διορισμός, απόλυση και αποδοχή της παραίτησης των ακόλουθων γραφείων: α) Ισλαμικοί νομικοί που είναι μέλη του Συμβουλίου Φύλαξης β) Ανώτατη δικαστική αρχή γ) Πρόεδρος της Ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δ) Αρχηγός αμυντικού προσωπικού ε) Γενικός Διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στ) Γενικός Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων και του Σώματος Επιβολής του Νόμου
            7) επίλυση σχετικών και αμφιλεγόμενων θεμάτων και συντονισμός μεταξύ νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών · 8) επίλυση των σχετικών και αμφιλεγόμενων ζητημάτων του Κράτους μέσω του Συμβουλίου για τη Διακριτικότητα του Υψηλότερου Ενδιαφέροντος του Κράτους σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν με τις ήδη υπάρχουσες λύσεις. 9) υπογραφή του διατάγματος που επισημοποιεί την επιτυχή εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα επιβεβαιωθούν από το Συμβούλιο Φύλακας πριν από τις ίδιες τις εκλογές. για την πρώτη θητεία της Προεδρίας επιβεβαιώθηκαν από τον Ανώτατο Ηγέτη. 10) απόλυση του Προέδρου της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο τον κηρύξει ένοχο για παραβίαση των συνταγματικών του καθηκόντων με δική του ποινή, ή αφού η Ισλαμική Συνέλευση ψήφισε δήλωση της πολιτικής του ανικανότητας σύμφωνα με στην Τέχνη. 89; 11) Χορήγηση συγχώρησης ή διαγραφή ποινών, σύμφωνα με ισλαμικά κριτήρια, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δικαστικού Σώματος.

Το άρθρο 111

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Ανώτατος Οδηγός δεν μπορεί να εκπληρώσει τα συνταγματικά του καθήκοντα ή δεν πληροί πλέον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο. 5 και 109, ή φαίνεται ότι από την αρχή δεν είχε κάποιες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα απολυθεί από το αξίωμα. Το καθήκον της επαλήθευσης και της απόφασης αυτής της ανικανότητας είναι ευθύνη των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο Άρθ. 108. Σε περίπτωση θανάτου, απόλυσης ή παραίτησης του Οδηγού, οι Εμπειρογνώμονες έχουν το καθήκον να ορίσουν και να παρουσιάσουν τον νέο Ανώτατο Οδηγό το συντομότερο δυνατό. Εν αναμονή του διορισμού, ένα Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο του Δικαστικού Σώματος και έναν από τους νομικούς του Συμβουλίου Φυλάκων που εκλέγονται από το Συμβούλιο για τη Διακριτικότητα του Ανώτερου Ενδιαφέροντος του Κράτους, αναλαμβάνουν προσωρινά όλα τα καθήκοντα του Ανώτατου Οδηγού. , και σε περίπτωση που ένας από αυτούς αποδειχθεί ανικανότητα να εκπληρώσει το καθήκον του, θα αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο που θα εκλεγεί από το Συμβούλιο για τη Διακριτικότητα του Ανώτερου Συμφέροντος του Κράτους, με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των ισλαμικών νομικών που είναι μέλη του Συμβουλίου των Κηδεμόνων. Το προσωρινό συμβούλιο, σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στις παραγράφους 1, 3, 5 και 10 και στα σημεία "δ", "ε" και "στ" της παραγράφου 6 του Άρθ. 110, ενεργεί μόνο μετά από τη συγκατάθεση των τριών τετάρτων των μελών του Συμβουλίου για τη διάκριση του υψηλότερου συμφέροντος του κράτους. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Ανώτατου Οδηγού να εκπληρώσει τα καθήκοντά του λόγω ασθένειας ή άλλου, το προσωρινό συμβούλιο που αναφέρεται εδώ Το άρθρο θα αναλάβει τις ευθύνες και τα καθήκοντα του Οδηγού.

Το άρθρο 112

Το Συμβούλιο για τη Διάκριση του Υψηλότερου Συμφέροντος του Κράτους συγκαλείται κατόπιν εντολής του Ανώτατου Οδηγού σε περίπτωση που το Συμβούλιο των Κηδεμόνων διαπιστώσει τη μη νομιμότητα των εγκρίσεων της Ισλαμικής Συνέλευσης καθώς δεν συμμορφώνονται με τον Ισλαμικό νόμο ή το Σύνταγμα, ενώ «Η Ισλαμική Συνέλευση σύμφωνα με το συμφέρον του κράτους απορρίπτει τη γνώμη του Συμβουλίου Φύλαξης. Συνιστάται επίσης να συμβουλευτείτε τις υποθέσεις που του υποβάλλονται από τον Ανώτατο Οδηγό και να εκπληρώσετε όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα νόμο. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου για τη Διακριτικότητα του Ανώτερου Συμφέροντος του Κράτους, μόνιμα ή αλλιώς, εκλέγονται από Ανώτερος οδηγός Οι κανονισμοί που αφορούν το Συμβούλιο για τη Διάκριση του Υψηλότερου Συμφέροντος του Κράτους θα καθοριστούν από το ίδιο το Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τον Ανώτατο Οδηγό. 


μερίδιο
Uncategorized