Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 - Αναθεωρήθηκε το 1989

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Εθνική Κυριαρχία και Παράγωγες Δυνάμεις

 

Το άρθρο 56

Η απόλυτη κυριαρχία στον κόσμο και στην ανθρωπότητα ανήκει στον Θεό, ο οποίος θέλησε να είναι η ανθρωπότητα κυρίαρχη για το κοινωνικό της πεπρωμένο. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει κανένα άτομο από αυτό το δικαίωμα, το οποίο είναι θεϊκής προέλευσης, ούτε να υποδουλώσει αυτό το δικαίωμα σε προσωπικά ή ομαδικά συμφέροντα. Οι άνθρωποι θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.

Το άρθρο 57

Το κυρίαρχο κράτος στην Ισλαμική Δημοκρατία απαρτίζεται από τα νομοθετικά, εκτελεστικά και δικαστικά όργανα, τα οποία ασκούνται υπό την επίβλεψη του Wilayat Mutlaq Amr15 και του ιμαμητικού της Κοινότητας (Ummah), σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Οι τρεις εξουσίες που παρατίθενται είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους Άρθρο 58 Η νομοθετική εξουσία είναι το προνόμιο της Ισλαμικής Συνέλευσης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους που εκλέγονται από το λαό. Οι νόμοι που ψηφίζονται από τη Συνέλευση διαβιβάζονται, σύμφωνα με μια διαδικασία που ορίζεται στα ακόλουθα άρθρα, στις εκτελεστικές και δικαστικές εξουσίες για την εκτέλεσή τους.

Το άρθρο 59

Σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας, σχετικά με το μέλλον της χώρας, ή για θέματα ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας, η νομοθετική εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέσω του θεσμικού δημοψηφίσματος, με άμεση έκκληση προς την ψήφο του λαού. Η αίτηση προσφυγής στο δημοψήφισμα πρέπει να εγκριθεί από τα δύο τρίτα όλων των εκπροσώπων της Συνέλευσης.

Το άρθρο 60

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς της κυβέρνησης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα, η εξουσία αυτή έχει άμεση αρμοδιότητα του ανώτατου ηγέτη (Rahbar).

Το άρθρο 61

Η δικαστική εξουσία16 ασκείται από δικαστήρια, τα οποία πρέπει να συσταθούν σύμφωνα με τις ισλαμικές προδιαγραφές. Είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό και την επίλυση των διαφορών, την προστασία των δικαιωμάτων, τη διεύρυνση και την απονομή της δικαιοσύνης και την επιβολή των νόμων του Θεού.

 


μερίδιο
Uncategorized