Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 - Αναθεωρήθηκε το 1989

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ραδιοτηλεόραση

Το άρθρο 175

Η ελευθερία του λόγου και της σκέψης πρέπει να διασφαλίζεται στο Ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές και τα συμφέροντα της χώρας. Ο διορισμός και η απόλυση του Προέδρου της Ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί ευθύνη του Ανώτατου Ηγέτη. Ένα συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Δικαστικού Σώματος και της Ισλαμικής Συνέλευσης45 θα επιβλέπει τις δραστηριότητες της Ραδιοτηλεόρασης. Ο νόμος καθορίζει τις μεθόδους διαχείρισης και εποπτείας αυτής της δραστηριότητας.


μερίδιο
Uncategorized