Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Εγκρίθηκε το 1980 – Αναθεωρήθηκε το 1989

Το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το οποίο αποτελεί έκφραση των πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών θεμελίων της ιρανικής κοινωνίας, βασίζεται στις αρχές και τους κανόνες του Ισλάμ, σύμφωνα με τις αυθεντικές φιλοδοξίες της ισλαμικής κοινότητας. Αυτή η θεμελιώδης φιλοδοξία εκδηλώθηκε στη φύση της μεγάλης Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και στην πορεία των αγώνων του μουσουλμανικού λαού που, από την αρχή μέχρι τη νίκη, την εξέφρασε στα ρητά και σταθερά συνθήματα όλων των κοινωνικών ομάδων. Τώρα, στο ξημέρωμα αυτής της μεγάλης νίκης, ο λαός μας αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για την πλήρη πραγματοποίησή της.
Αυτό το έργο είναι η ιταλική μετάφραση του συντάγματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του οποίου προηγήθηκαν ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις, που ισχύουν στη χώρα μετά από λαϊκή έγκριση μετά από δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1979

 

μερίδιο