کنسرت موسیقی سنتی ایرانی در شهر رم

کنسرت استاد حسین علیزاده در شهر رم

از ساعت 18 روز یکشنبه 27 ژانویه 2019 م. (7 بهمن ماه 1397) علی بوستان (ظاهرانگیز); صبا علیزاده (کمانچه); و بهنام سامانی (تنبک) در محل تأتر “گرکو” (ελληνικά) شهر رم اجراء درد شد.

این کنسرت با همکاری انجمن فرهنگی ایتالیایی ایرانی الفبا شهر رم? انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق? و خانه هنر ایرانیان برگزار می گردد.

 

μερίδιο