حضور یک پویانمایی از ایران در جشنواره فیلم ایتالیا

نمایش ویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیجزیستی ایتالیا

پویانمایی "حبسی" به ڪارگردانی احمد خوش‌نیت; نماینده ایران در ستن دوره جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا است ؛ که از روز پانزدهم آبان ماه 1398 در شهر “بات چیتادلا” ایتالیا جب گردیده; و تا یکم آذرماه ادامه صند داشت.

این جشنواره موضوعی در سه بخش فیلمهای داستانی; سینمایی و پویاممیی برگزار می گردد.

μερίδιο