وبینار به مناسبت καθημερινά ملی خلیج فارس

وبینار خلیج همیشه فارس

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 19 καθημερινά جمع 10 اردیبهشت ماه 1400 هم زمان باءِ روز خلیج فارس ، وبیناری با عنوان "خلیج همیشه فارس" را با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; سسور "نیکولا پِدِه" (Nicola Pedde) تحلیلگر "مؤسسه مطالعات جهانی" (Global Institute Institute) و دکتر "فیامِتا تِرلیتزی" (Fiammetta Terlizzi) مدیر سابق کتابخانه "آنجلیکا" (Angelica) که سخنرانان در جریان آن ، به معرفی تاریخچه; ویژگی های جغرافیایی و مردم شناختی; و موقعیت راهبردی خلیج فارس پرداخته; و مستندات در در خصوص نام خلیج فارس ، در نقشه ها و اسناد رنگ را ارایه خواهند نمود.
برای مشاهده این وبینار اینجا کلیک نمایید

 

μερίδιο