Βιβλίο

Τσίια معاصر στην Ευρώπη και το Σερκ Μιάνε

با مشارکت "κέντρο طالب و همکاری با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" شهر رم; انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان; 20 (Carlo G. Cereti) · (Leonardo Capezzone); به همراه شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم; (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V); و مینولاس ولد از دانشگاه تورین اعضاء کمیته علمی و اجرایی این وبینار بودند ؛ که پس از معرفی توسط (Carlo G. Cereti); و (Andrea Carteny) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم; · (Francesco Anghelone) از مؤسسه مطالعات سیاسی (St. Pius V); درب نخست با جلسه گردانی شیرین ذاکری از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ، عباس احمدوند از دانشگاه شهید بهشتی (Oliver Scharbrodt) از دانشگاه "بیرڻام"; (Ingvild Flaskerud) از دانشگاه "اوسلو"; و (Emanuelle Degli Esposti) از دانشگاه "کمبریج" مقالات خود در ترشم چشم انداز اجمالی تحولات تشیع دان ترانه و شرمان ان ارور رو مد ارو مد رورارو مد ارورار رور ارو مد ارود ارو مد ارود ش و در بخش دد که با جلسه گردانی مینو باد ولد از دانشگاه تورین ایتالیا به بررسی های موردی اختص داشت; (Avi Astor) از دانشگاه بارسلونا; و (Fouad Gehad Marei) از دانشگاه "بیرڻام" ، نتایج بررسی های موردی در خاص علویون در بارسلونا; و شیعیان لبنان را ارایه ؛ و درھ سوم در ادامه ارایه بررسی های موردی با جلسه گردانی (Diego Pagliarulo) از مؤسسه مطالعات سیاسی (S. Pio V), مینو باد ولد از دانشگاه تورین در خاص ایجاد فضاهای رنگبی شیعی در ایتالیا سخن گقت; و (Μάριος Χατζηπροκοπίου) از دانشگاه (Θεσσαλία) مقاله اي در خاص عاشورا ارایه نمود; (Ghiath Rammo) از دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ارتباطات ایزدیان و شیعیان را تشریح نمود ؛ و در نهایت ، مینا مؤذنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دورانشی در خصوص منابع مطالعات شیعه شناسی ار غرب ارانیهدود

μερίδιο