جشنواره نوروز 1398

جشنواره نوروز 1398 در شهر رم

با تبریک انسسیدن نوروز 1398 Ενημέρωση می رساند: جشنواره نوروز 1398, از ساعت 19 καθημερινά

شاهنامه خوانی و نقالی علی شمس? و اجرای موسیقی سنتی ایرانی توسط گروه ترنج? و پذیرایی ایرانی, بخش های مختلف این جشنواره خواهد یود.

 

μερίδιο