نشست معماری معاصر ایران در شهر رم

Πρόβλημα معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم

هم زمان با فراراسیدن نوروز 1398 از ساعت 14.15:1398 روز شنبه سوم فروردین ماه 23 (2019 Μαρτίου 47 م.) Περιοχή πεζικού, XNUMX συμπληρώματα.

در این نشست تخصصی که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران? و انجمن معماران ایرانی در ایتالیا? و نظام معماری شهر رم برگزار می گردد? عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر دار تهران? اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا? حسین ماهوتی پور رییس انجمن معماران ایرانی ایتالیا ? و معمار فواد ربانی? سپیده صراف زاده? میترا معصومی? و ابولحسن حاتمی? به همراه رییس نظام معماری? و معاون شهردار رم به ایراد سخن خواهند پرداخت.

پس از خاتمه این نشست, 20 از ساعت در همین مکان, جشنواره نوروزی شامل شاهنامه خوانی و نقالی? اجرای موسیقی سنتی? و پذیرایی ایرانی آغاز خواهد شد.

μερίδιο