نمایشگاه آثارهنرمندان مؤسسه "تذهیب" در ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا: نمایشگاه آثارهنرمندان مؤسسه "تذهیب" در پادوا ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, 36 اثر ازهنرمندان موسسه فرهنگیهنری "تذهیب" 28-25 آبان ماه 1397 در بیست و نهال نمایشگاه بین المللی "ينر" و معاصر "شهر پاددوا ایتالیا به نمایش ڪتاباشته شد.
در این نمایشگاه آثار حنانه نیک سیرت? ژاله نوذری? نیلوفر کفایتی? زینت پارسا? حسنی احمد آخوندی? و ژینوس شهیدی در بخش رقابتی? و آثار مسعود شمس بروجنی? لعبت صدری? زینب صادقی? الهام شفیعی? الهه امیر جلالی? زهرا داوری? نینوش پاشازاده? و ژیلا عبادی در پاویون موسسه فرهنگی هنری تذهیب در پادووا ایتالیا به نمایش گذاشته شد.

در جریان برگزاری این نمایشگاه در سال گذشته, اثر نقاشی وستا کاویانی از هنرمندان موسسه تذهیب در این مسابقات با احراز مقام دوم, برنده لوح نقره این رویداد هنری گردید (ایرنا).

 

μερίδιο