معرفی ایران در سینما تیتزیانو شهر رم

معرفی ایران در جمع اعضاء انجمن همسران کارکنان وزارت امور خارجه ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، روز جمع 12 بهمن ماه 1397 ، مجموعه برنامه معرفی ایران; بر سخنرانی ؛ نمایش نسخه ایتالیایی فیلم "برفراز ایران باباد بهاری"; و یک فیلم سینمایی با زیرنویس ایتالیایی ؛ نمایشگاه کوچک کتاب و صنایع دستی; وظیرایی ایرانی ایرانی را در جمع اعضاء "انجمن همسران وقتان خارجه و همکاریهای بینالمللی ایتالیا - آکدمائچی" (ACDMAECI) در محل سینما "تیتزیانو" (Tiziano) شهر رم برگزار نمود.
- Έγινε; و نخستین فیلم های سینمایی صامت و ناطق خود را ، به ترتيب در سال های 1900 و 1930 م. تولید نموده ؛ و پس از دریافت نخستین جایزه معتبر بين المللي ازوارواره فيلم برلين در سال 1933 م. در جریان 1974 هزار و 34 مقدس در لڑواره های بین المللی; 930 جایزه; مین به طور میانگین 3685 جایزه بین المللی در سال ؛ که کسب دو اسکارخارجی نمونه هایی از آن است را در کارنامه دارد. نسبت πρόσβαση سرما سرمایه تلاشاری اندک به سود قابل اعتنای فروش ملی و بین المللی; بي بهره گیری از کلیشه های رایج خشونت و جنسیت; سینمایيلبا معناگرای 92 دهه اخیر ایران را ، به یک برند بین المللی ؛ با زبانی بین المللی; منبعث از خلاقیت و نوآوری ، مبدل نموده است. بداهتا ، کارنامه فرق سینمای ایران ، خروجی شبکه ساختارمند زیرساخت هایی نظیر شهرک های سینمایی و سینماهم شبکه آموزش ال و دولتی دانشگاهی و آموزشگاهی ؛ ساز و کارهای تحت پوشش قرار داد فار فار فار فار تح تح تح تح تح تح تح ها ها ؛ مجلات; کتب; و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی با محتوای سینما و نقد آن; تشکل ها و اصناف اصحاب سینما; ده ها ڪاميابيواره بین المللی سینمایی; و بهره وری فعالیت نهاد های سياست ڪاليجار و تولید کننده در این حوزه است… مایه خرسندی است; که در شبکه مناسبات همه فلمه ایران و ایتالیا ، که همواره با محوریت فرهنگ در جریان بوده ؛ جای همکاری های سینمایی خالی نیست; و مایه مزید خرسندی رنگد بود; که همتای ایرانی انجمن شما ؛ که با عنوان انجمن همسران دیپلمات های درعاخارجه ایران ؛ زیر نظر همسر وزنيخارجه ایران مدیریت می گردد را معرفی; و پیشنهاد نمایم; که مناسبات همه فلمه مان; باي تفاهم نامه; به همکاری دو انجمن نیز مزین گردد ".
در این برنامه همچنین; خانم "تیتزیانا بوچیکو" (Tiziana Buccico); همسر رایزن فرهنگی سابق ایتالیا در تهران; طی سخنانی; گوشه هایی از تجربه هشت ساله اقامت خود در ایران را برای حضار روا; سفر به ایران را به حضار پیشنهاد نمود.

      

μερίδιο