معرفی ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران در دبیرستان جیمز جویس شهر اریچا

 از ساعت 10.30:25 καθημερινά پنجشنبه 1397 بهمن ماه XNUMX, رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، مجموعه برنامه معرفی فرهنگ و تمدن و چهره معاصر ایران را ، در جمع دانش آموزان دبیرستان "جیمز جویس" شهر "آریچا" ایتالیا برگزار نمود.
این برنامه با مقدس و سخنرانی قولی رایزن فرهنگی; و یی وابسته مطالعاتی سفارت ایران در رم برگزار گردید; و مشتمل بر نمایشگاه کتاب و عکس با محتوای معرفی جاذبه های گردشگری; فرهنگ و تمدن; و چهره معاصر ایران و صنایع دستی آن; به همراه سخنرانی و پخش تصویر در معرفی جغرافيای طبیعی و انسانی Ημερομηνία; دین; Μαθηاد; Πολιτική; و وضعیت معاصر ایران; و نمایش نسخه ایتالیایی فیلم "برفراز ایران همراه باباد بهاری"; با موضوع معرفی فرهنگ و تمدن و جاذبه های گردشگری ایران بود.
در این برنامه پس از اهتزار پرچم و پخش سرود ملی دو کشور و ادای احترام دانش آموزان به آن? و عرض خیر مقدم مدیر مدرسه به حضار? کیایی به معرفی اجمالی ایران پرداخت? و قولی ضمن معرفی اجمالی ایران و فرهنگ و تمدن آن? مفهوم سواد رسانه ای را تشریح, و خاطر نشان ساخت:
"تأکید اینجانب بر موضوع سواد رسانه ای ، به این دلیل است که ، علی رغم سابقه روابط Βλέπετε ایران امروز ن تعميره; وام امر متأسفانه; در نهایت به ارزیابی و قضا اشتباه در خاص ایران منجر می گردد… ما امروز اینجا هستیم; تا بيداه برای شما از ایران سخن بگوییم; و شما را از جنبه های مختلف ، با کشوری که به زیبایی; Αγάπης; ومانمان نوازی شهرت دارد ، آشنا نماییم ".
در ادامه ، همراه با پخش تصاویر; معرفی ایران به شیوه تعاملی سنجش آگاهی های پیشین دانش آموزان در حو حوهه و تصحیح و ارتقاء آن ازگيرر پرتقاء آن ازگگ پرتر وتعالد توسط خانم دکتر کریمی وزیافت و پس از نمایش فیلم "برفراز ایران باباد بهاری"; و بازدید دانش آموزان از صنایع دستی و عکس های به نمایششتشته شده ؛ و اهداء منشورات رایزنی فرهنگی با محتوای معرفی متنی - بصری فرهنگ و تمدن و جاذیه های گردشگر ی ایران به انیشار ایران به انیشار و پاسخگویی به برخی سوالات شان توسط رایزن فرهنگی ، این برنامه به پایان رسید
برنامه مذکور در ادامه طرح معرفی ایران به دانش آموزان ایتالیایی توسط رایزنی فرهنگی انجام می یافت? که پیش از این در محل نمایشگاه بین المللی شهر رم برای 450? و در شهر پسکارا برای 350 دانش آموز برگزار گردیده بود.

  

μερίδιο