برگزاری دوره زبان فارسی مرکز فرهنگی میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان, زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, دوره زبان و ادبیات فارسی برای نوآموزان برگزار می نماید.
علاقه مندان به شرکت در این دوره که از روز شنبه 13 اکتبر سال جاری میلادی (21 مهرماه 1397) آغاز خواهد شد? تا روز 11 اکتبر (19 مهرماه) می توانند, از ساعت 20 - 17 با شماره تلفن 3281804442-02 تماس گرفته? یا با مراجعه به این مرکز به نشانی Via Valsolda, 21 جهت ثبت نام اقدام نمایند.
این دوره شامل 12 جلسه آموزشی در سطح مقدماتی است, که هر شنبه از ساعت 11.30 - 10 در محل مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان برگزار خواهد شد. هزینه ثبت نام در این دوره مبلغ 100 یورو تعیین گردیده? و رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, برای شرکت کنندگانی که بتوانند آزمون پایانی را با موفقیت پشت سر گذارند? گواهی پایان دوره صادر خواهد نمود.

μερίδιο