یک هنرمند ایرانی جایزه نخست نمایشگاه هنر پارما را از آن خود ساخت

Άλλες πληροφορίες کانیاو ایران زاده جایزه نخست نمایشگاه هنر پارما را کسب نمود

تابلو نقاشی کانیاو ایران زاده از گروههنرمندان موسسه فرهنگیهنری تذهیب که با پش حجانی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، درب رقابتی نمایشگاهرر پارما شرکت نموده بود; جایزه نخست این نمایشگاه از از خود δομή. در این نمایشگاه موسسه فرهنگیهنری تذهیب با ۳۶ اثر نقاشی با موضوع سماع ازهنرمندان این مؤسسه مقدس یفاته باور XNUMX این نمایشگاه ، یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی در اروپا است ؛ که همه ساله با شرکتهنرمندان نوگرا, مجموعه داران, موسسات فرهنگی وهنری وگالری های معتبر از کشورهای مختلف, در شهر پارما برگزار میشود.

μερίδιο