ایران میراث بشری, روابط فرهنگی ایران و ایتالیا

برگزاری شاگرد "ایران میراث بشری ، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا" در محل مجلس نمایندگان ایتالی

رایزنی فرهنگی ایران با همکاری انجمن Όραμα και παγκόσμιες τάσεις, καθημερινά سه شنبه 23 بهمن ماه 1397; سوال "ایران میراث بشری ، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا" را در محل مجلس نمایندگان ایتالیا در شهر ران برود برود برو بروگگگ.
این طال که "کارامانّو" مدیر جلسه; و حمید بیات سفیر; و اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ "سیمونا سوریانو" نماینده و عضو کمیسیون εξخارجه مجلس نمایندگان ایتالیا ؛ پروفسور "کارلو چرتی" رایزن فرهنگی سابق ایتالیا در ایران ؛ صسور "آدریانو روسی" مدیر مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق; "تیبریو گراتزیانی" رئیس انجمن Όραμα & παγκόσμιες τάσεις; "امانوئله ایراچه" روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی; "تیتزیانا چاواردینی" روزنامه نگار و نویسنده; و "آنت آغازّو ساکتی" روزنامه نگار و نویسنده سخنرانان بودند; در مقدس اعضاء گروه‌های پارلمانی مجلس نمایندگان ایتالیا ؛ طالید و محققان دانشگاه و مراکز مطالعات راهبردی ایتالیا ؛ و نویسندگان و اصحاب رسانه وزیافت.
در این نشست, سفیر ایران, هدف اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران در ایتالیا را, ارتقاء درک متقابل جهت تحکیم صلح و دوستی دو کشور معرفی? و از حضار دعوت نمود که به ایران سفر? و واقعیت آن را از نزدیک مشاهده نمایند.
“سوریانو” (نماینده و عضو کموونونخخارجه مجلس نمایندگان) نیز ، مناسبات فرهنگی احورورو نقطه قارورون نقطه قرورودو نقطه قرورودو نقطه قرورودو نقی قروودو نقق قرورودودو نمیرورودودودون قروودودون قروودودوودودودودودوودودودروودودرو و رایزن فرهنگی در جمع بندی پایانی ، با اشاره به سه ویژگی مناسبات همه فلمه ایران و ایتالیا ؛ ان ابتناء بر فرهنگ و تمدن های غنی و پرقدمت دو کشور ؛ استمرار و تداج رو به رشد; و عدم توقف در مواجه با مختلف های سياسي و استعمال -
جلسه پرسش و پاسخ ، و نمایش نسخه ایتالیایی فیلم "برفراز ایران با باد بهاری" نیز ، در حار این نشفانت.

 

μερίδιο