سیوپنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

ایتالیا در سی‌وپنجانہ تفواره بین المللی موسیقی فجر

در جریان برگزاری سی‌وپنجانہ تفواره بین المللی موسیقی فجر ؛ شامگاه شنبه ۲۶ بهمن ماه ؛ تریو جاز ایتالیا با سازهای پیانو; کنترباس; و ترتت; به سرپرستی "لوکا آکوینو"; در تالار وحدت اجرا شد. "فابریو گیوچینو"; و «داریو میراندا» دیگر نوازندگان این اجرا بودند.

سي و پنجانانسوارواره بین المللی موسیقی فجر از ۲۳ بهمن ماه وقت گردیده; و تا ۳۰ بهمن ماه 1398 در تالار وحدت; تالار رودکی; بنياد آفرینش‌هایهنری نیاوران; تالار سوره حوزههنری; مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی; وظيل میلاد نمایشگاه بين المللی ، میزبان ۸۲ گروه موسیقی درب‌های موسیقی دستگاهی; نواحی; کلاسیک; بين‌الملل; ΠΑΠ; ارکسترال; تلفیقی; بانوان; و کودک و نوجوان در قالب ۹۰ اجرايلد بود. مراسم اختتامیه این جشنواره اول اسفند ماه 1398 در تالار وحدت برگزار ولد شد.

μερίδιο