افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 καθημερινά شنبه 5 اکتبر 2019 م. نمایشگاه عکس های قدیم و ت شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا προσεح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در Το υπογέα πεδίο St. Francis شهر ماترا برگزار می گردد; اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و شهردار ماترا مقدس خواهند داشت.

در این نمایشگاه 30 عکس لا شهر مشهد از محمد خوشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از Giannuzzi از اهالی شهر ماترا ، تا روز 19 اکتبر نمایش داده رنگد شد. این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، هم زمان با انتخاب شهر ماترا به τίτλος ایکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م.   

μερίδιο