Κερμανσάχ
Η περιοχή Kermanshah
Η περιοχή βρίσκεται στο Kermanshah στη δυτική εδάφη Ιράν και το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς του καταλαμβάνεται από τα βουνά της Zagros.
Η περιφερειακή πρωτεύουσα είναι η πόλη της Kermanshah και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα είναι: Eslam Abad-e Gharb, Pave, Sar Pol-e Zahab, Qasr-e Σιρίν, Kangavar και Gilan-e Gharb.

Αξιοθέατα της Kermanshah

μερίδιο