Πύργος του Γκονμπάντ-κα

Ο Πύργος του Γκονμπάντ-καβού (Qabus)

Ο πύργος Gonbad-e Kavus (Qabus) είναι ένας από τους ψηλότερους πύργους από τούβλα στον κόσμο, αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο πολύτιμα έργα ισλαμικής αρχιτεκτονικής στο Ιράν και βρίσκεται βόρεια της πόλης Gonbad-e Kavus στο κέντρο του πάρκου από τον Qabus. Αυτό το κτίριο ανήκει στην εποχή ziyaride, βρίσκεται σε απόσταση 3 km από τα ερείπια της αρχαίας πόλης Jorjan - έδρα της κυβέρνησης των Zyyarids - και αντιπροσωπεύει ένα αξιοσημείωτο ίχνος του ένδοξου παρελθόντος αυτής της περιοχής και της δυναστείας των ζωγράφων. Μερικοί από τους κύριους στόχους που οδήγησαν τους Ζιγιάρδες στην πραγματοποίηση αυτού του έργου μπορούν να αναφερθούν παρακάτω: να παραδώσουν τη μνήμη των δικών τους εκμεταλλεύσεων στις μελλοντικές γενιές, δείχνοντας την ισλαμική τέχνη και την αρχιτεκτονική της ένδοξης περιόδου, παρέχοντας καταφύγιο και σημείο αναφέροντας τους ταξιδιώτες και τα τροχόσπιτα που διασχίζουν τα εδάφη τους.

Uncategorized