Χειροτεχνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν είναι εύκολο να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων καλλιτεχνικών μορφών της χώρας και τι, αντίθετα, μπορεί να θεωρηθεί αλήθεια περσική χειροτεχνία. Πράγματι, η περσική τέχνη και χειροτεχνία επικαλύπτονται ως επί το πλείστον και δεν υπάρχει εμπόδιο έτσι χαλιά, χαλί, τα χάλκινα και τα κεραμικά δεν μπορούν να θεωρηθούν καθαρά καλλιτεχνικές μορφές. Τα χαλιά αξίζουν μια ιδιαίτερη μνεία, στην οποία στην πραγματικότητα προτιμάται να αφιερώσουν μια μεγάλη αποκλειστική παράγραφο, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά και ακόμη τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, καθώς και μια πολύ πλούσια ιστορία που πρέπει να το πούμε.

χειροτεχνία

Βίντεο

Uncategorized