نوروز 1401

پیام نوروزی رایزن فرهنگی ایران درایتالیا

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی ;

هم میهنان ;

فرارسیدن نوروز 1401 خورشیدی ; آغاز بهار ، این خجسته نوزاییِ آفرینش ؛ و رخنماییِ زیباییِ دادارِ هستی را، با سپاس و ثنای پروردگار، Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
جشنواره نوروز 1401

دد جشنواره نوروزی رایزنی فرهنگی در فضای مجازی

- Εκτέλεση μουσικής; کارگاه های معرفی آشپزی و Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
تازه های نشر

Ημερομηνία ομιλίας στην Ιταλία

Προς την βιβλία της ιστορίας ομιλία στη δαλταλία τάλιφ Δρ. Μολφ σε αυτό το βιβλίο, σε αντάμۀ Μαμπαθθ προτάθηκε στο Σύνολοۀ Δελτίο Μίραθ Ρερ σε διαδικασία Δαγορευτική Αντίληψη, γλώσσα Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Δύο χρόνια σινεμά καινίζ

Εκπρόσωπος της κινηματογραφικής σκηνής της Ελλάδας στην ενότητα Μόσχαλ Εβδομάδα Δευτερεύουσα κινηματογραφική ταινία

Σε ροή επτάδ και οκτώ κύκλους Δυσελάνη σινεμά καινίζ, που 11 - 1 Σεπτεμβρίου 2021 μ. Έρχεται να γίνει, ταινία «Ζαλάβα» εκπρόσωπος της ταινίας του Ιράν στο τμήμα Μασκάλ Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجین ادبیات کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا «« حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی »را به چاپ رساند. محتوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
وبینار به مناسبت καθημερινά ملی خلیج فارس

وبینار خلیج همیشه فارس

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 19 καθημερινά جمع 10 اردیبهشت ماه 1400 هم زمان با روزلي خلیج فارس, وبیناری با عنوان "خلیج همیشه فارس" را با نبی محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
روز ملی خلیج فارس

Προσφορά έκτακτη φωτογραφία خلیج πάντα فارس

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، در جریان مجموعه برنامه های یکصد و شصت سال روابط فرهنگی ایران و ایتالیا ، از تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1400; در آستانه καθημερινά ملی خليج فارس ، نمایشگاه عکس Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
روز ملی بزرگداشت سعدی رازی

Έδωσα και βινάρ σαμπί με σάντι γλυκιά

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, در جریان مجموعه برنامه های 160 سال روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا ، از ساعت 19 چهارشنبه 1 ادیبهشت ماه 1400 وبیناری را به مناسبت روزنامہ ملی گرام گرامی سون سعدی شیرازی (اول Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Βιβλίο

Τσίια معاصر στην Ευρώπη και το Σερκ Μιάνε

با مشارکت "κέντρο طالب و همکاری با اوراسیا مدیترانه و آفریقا" در دانشگاه "ساپینزا" شهر رم انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان; و دیده بان مدیترانه ، جمعه 20 فروردین ماه 1400 ، Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Περίοδο διδασκαλίας στα Ελληνικά

سوال چهاران دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، چهاران دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران ار ایتلیا آغدار ایتلگا آغدر ار ازتلگا آغدار. این دوره ، که پنجاه و یکالن دوره آموزش زبان Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
نوروز 1400

وٽواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنياد رودکی; ارکستر ملی; تارنمای "دیروز"; و طرح «نگاه» ، 20 - 18 Μαρτίου 2021 م. (30 - 28 اسفندماه 1399) جشنواره نوروز 1400 را مطابق برنام Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...