تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجین ادبیات کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا «« حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی »را به چاپ رساند. محتوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Ενημερωτικά νέα: "Η εκπαίδευση των γυναικών κατά την εποχή του Qajar"

Εκπαίδευση γυναικών κατά την εποχή του Qajar

Η Aracne Edition παρουσιάζει την «Γυναικεία εκπαίδευση στην εποχή του Κατζάρ» της Μαίρη Μαβεντάτ.

Πρόλογος της Άννας Vanzan

Ο τόμος είναι μια αναθεώρηση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα Maryam Mavaddat και περιέχει έναν κατάλογο Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
تازه های نشر

Απελευθέρωση φύλλων συλλογικής ιστορίας τρόμου και λαρς γλαμαχσίν σαάντι

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ferraro به γλώσσα ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه ای به قلم مترجم; با τίτλος ایتالیایی Φόβος και τρόμος Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Τα νέα ρούχα του σπουργίτι
Τα νέα ρούχα του σπουργίτι
Πρωτότυπος τίτλος: لباس عید گنجشك
Συντάκτης: Mustafa Rahman-Doust
Πρόλογος:
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Bianca Maria Filippini
Εκδότης: Il Cerchio
Έτος έκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 24
ISBN: 9788884745071
περίληψη
Ένα αρχαίο ηθικοποιητικό περσικό παραμύθι Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Ο πολιτισμός του Ιράν
Ο πολιτισμός του Ιράν
Πρωτότυπος τίτλος: تمدن ایران. گذشته, حال و آینده
Συντάκτης: διάφορα
Πρόλογος: Akbar Ghowli / Adriano V. Rossi
Γλώσσα του πρωτοτύπου: η αγγλική
μεταφραστής:
Εκδότης: ISMEO / MNAOR / Ist. πολιτιστική του Amb. του IR του Ιράν
Έτος έκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 414
ISBN: 9788866871354
περίληψη
περίληψη

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Ταξιδέψτε στην κατεύθυνση 270 °
Ταξιδέψτε στην κατεύθυνση 270 °
Πρωτότυπος τίτλος: سفر به گرای 270 درجه
Συντάκτης: Ahmad Dehqān
Πρόλογος: Simone Cristoforetti
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Michele Marelli
Εκδότης: Mimesis / Jouvence
Έτος έκδοσης: 2018
Αριθμός σελίδων: 276
ISBN: ISBN
περίληψη
Ιράν. Σε ένα Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Ummu'l-kitab
Ummu'l-Kitab
Πρωτότυπος τίτλος: ام الکتاب
Συντάκτης: Ananimo
Πρόλογος: Farhad Daftary
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Π. Φιλιππάνη-Ρονκόνι (επιμέλεια)
Εκδότης: IRFAN EDIZIONI
Έτος έκδοσης: 2016
Αριθμός σελίδων: 374
ISBN: 8897278434

περίληψη
Η παρούσα μελέτη προτείνεται, πρώτον Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Εσωτεριστικά τετράγωνα
Εσωτεριστικά τετράγωνα - Ediz. δίγλωσσος
Πρωτότυπος τίτλος: رباعیات رازورزانه, گزیده ای از رباعیات ابوسعید ابولخیر
Συντάκτης: Abu Said Shaykh Abul-Khayr
Πρόλογος: Akbar Gholi
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Ε. Μποργκέι
Εκδότης: Irfan Edizioni
Έτος έκδοσης: 2016
Αριθμός σελίδων: 80 Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Homay και Homayun
Homay και Homayun, Ένα μυθιστόρημα αγάπης και περιπέτειας στη μεσαιωνική Περσία
Πρωτότυπος τίτλος: همای همایون
Συντάκτης: Khwaju Kermani
Πρόλογος: Johann Christoph Bürgel
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Nahid Norozi
Εκδότης: Mimesis
Έτος έκδοσης: 2017
Αριθμός σελίδων: 398
ISBN: 8857537358ISBN-13 Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Ο άνθρωπος και το πεπρωμένο του
Ο άνθρωπος και το πεπρωμένο του
Πρωτότυπος τίτλος: انسان و سرنوشت
Συντάκτης: Motahhari Morteza
Πρόλογος: Akbar Gholi
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Annarita Guarnieri
Εκδότης: Il Cerchio
Έτος έκδοσης: 2017
Αριθμός σελίδων: 96
ISBN: 9788884744999

περίληψη
Αυτό το έργο εκθέτει την έννοια Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Γνώση και Σουφισμός
Γνώση και Σουφισμός
Πρωτότυπος τίτλος: عرفان و تصوف
Συντάκτης: Mutahhari M
Πρόλογος:
Γλώσσα του πρωτοτύπου:
Μεταφραστής: Με AHPalazzi
Εκδότης: Atanor Ed
Έτος έκδοσης: 1992
Αριθμός σελίδων: 197
ISBN: 8871690516
περίληψη

...


Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Το μυστήριο της Ανατολής / Λόγια του Χαίαμ / Μουσική και Μετάφραση
Το μυστήριο της Ανατολής - Λόγια του Χαίαμ / Μουσική και Μετάφραση
Πρωτότυπος τίτλος: راز شرق
Συντάκτης: M. Sanossian / Callighraphy Μ. Behrooz
Πρόλογος: Περσικά
Γλώσσα του πρωτοτύπου:
Μεταφραστής: M. Sanossian
Εκδότης: Ist Cult. Από το Rep.Isl. dell, Ιράν - Ρώμη Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Το χιούμορ και η πίστη
Το χιούμορ και η πίστη
Πρωτότυπος τίτλος: انسان و ایمان
Συντάκτης: Mutahhari M
Πρόλογος:
Γλώσσα του πρωτοτύπου:
Μεταφραστής: Γ. Γασπαρίνι
Εκδότης: Mancosu
Έτος έκδοσης: 1995
Αριθμός σελίδων:
ISBN:
περίληψη
...

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Το ενιαίο όραμα του κόσμου
Το ενιαίο όραμα του κόσμου
Πρωτότυπος τίτλος: جهانبینی توحیدی
Συντάκτης: Mutahhari M
Πρόλογος:
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: B. Shafi και M. Cinquepalmi
Εκδότης: Semar
Έτος έκδοσης: 1998
Αριθμός σελίδων: 98
ISBN: 8877780711

περίληψη
Μια σαφή απεικόνιση αυτών Συνέχισε να διαβάζεις

Συνεχίστε την ανάγνωση ...
Θρησκεία, ελευθερία και δημοκρατία
Θρησκεία, ελευθερία και δημοκρατία
Πρωτότυπος τίτλος: دین آزادی دمکراسی
Συντάκτης: Mohammad Khatami
Πρόλογος: Luciano Violante
Πρωτότυπη γλώσσα: Περσική
Μεταφραστής: Mohsen Abolhassani - Maria Fazia Mascheroni
Εκδότης: Editori Gius. Laterza και Sons
Έτος έκδοσης: 1999
Αριθμός σελίδων: 208
ISBN: Συνέχισε να διαβάζεις
Συνεχίστε την ανάγνωση ...