طاهر صباحی

دکتر طاهر صباحی (فرش شناس - مجموعه دار)

دکتر طاهر صباحی ۳۰ تیر ۱۳۱۹ در تهران زاده شد و تحلتات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسند. « او روزگار بسیاری در خصوص دست بافته ها; به خاص فرش ایران شاگرد داده و بيش از بيست τίτλος کتاب در این خصوص تألیف نموده. او همچنین صاحب مجموعه نفیسی از دست‌بافت‌های ارزشمند از اقصی نقاط جهان است. صباحی مدیرہول مجله بين‌المللی “گره“ است که تا کنون بیش از پنجاه شماره از آن به زبان‌های از ب بانهاها ازر ت ت ت Πανεπιστήμιο Νεολαίας توکیو ژاپن; Tecnotre تورین ایتالیا و پژوهائشده میراث فرهنگی تهران تدریس نموده است. صباحی در حال تبدیلی عضو هیأت مدیره کنفرانس بين المللی فرش های شرقی ICOC در لنڊن می باشد. اززه تألیفات وی می س بهنيوین رنگ اشاره نمود:
1986- Ανατολίτικα χαλιά. Τέχνη και παράδοση
1987- Splendeur du Tapis d'Oriente
1987-vaghireh. Σχέδια για ύφανση χαλιών
1989-Qashqai. Περσικά χαλιά
1989-Χαλιά. X τόμος «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Αντικών
1990-Κιλίμια. Επίπεδη χαλιά του Καυκάσου
1991-ABC του χαλιού Oriental
1991 - Ιππότες της Ανατολής. Χαλιά αλόγων και σελών από τον XNUMXο έως τον XNUMXο αιώνα
1992 - Orientteppiche. Ομάδα V: Kelims, Kaukasiche Flachgewebe
1992-Sumakh. Επίπεδη χαλιά με πλέξη πληγής
1995-Μια πολύτιμη συλλογή από αντίκες χαλιά από την Ανατολία
1995-Σαμαρκάνδη. Χαλιά από το Δρόμο του Μεταξιού
1997- (Tülü. Χαλιά Long-Pile της Κεντρικής Ανατολίας
1998- (Κίνα: Αντίκες Χαλιά από την Ουράνια Αυτοκρατορία (Κίνα.) Αντίκες Χαλιά της Ουράνιας Αυτοκρατορίας
1998 - Shahsavan Jajim
1999-Oriental χαλιά. Συντήρηση και αποκατάσταση
2005-Πέντε αιώνες χαλιών στο Kerman
2006-Θιβέτ Χαλιά από την οροφή του κόσμου
2007 - Η Τέχνη του Ανατολικού Χαλιού
2008- (Ισλαμική εγκυκλοπαίδεια του Ιράν (Χαλιά & Κιλιμίδια (
2009-Kilim, Πλακάκια της Ανατολής

μερίδιο
Uncategorized