شقایق شرفی

شقایق شرفی (نقاش - مترجم)

Shaghayegh Sharafiشقايق شرفي 12 آبان ماه سال 1337 خورشيدي در تهران متولد شد. خواهرش نقاشي مي كرد و پدر وی بهاجات و خوشنويسيهه بود - در تعطيلات سال دد دانشگاه به ايتاليا سفر نمود و تصمیم گرفت براي ادامه تحصيل به ايتاليا عزیم نممد. وي در سال تحصیلی 78-1977 م. در رشته تاريخهنر در دانشگاه “ساپینزا” Wisdom شهر رم مشغول به تحصيل شد و در ادامه ، از سال دانشگا "ساپینزا" شرفی به طور تجربي با كار ول نقاشی و نقش برجسته های روي سنگ نیز آشنایي χρονο كرد و از سال 1363. مدتی در این حوزه اشتغال داشت. از ض حوسه های فعالیت وی که عمدتا بهته آن در شهر ایرانت دارد ، ترجمه متون فارسی و ایتالیایی به یکدیگر است که واپسین ، برگردان ایتالیایی داستان "مکالمه در تهران" رضاقیصریه بوده است که در سال جاری میلادی توسط انتشارات OFFLINE روμη αγορά نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

μερίδιο
Uncategorized