بیژن زرمندیلی

بیژن زرمندیلی (نویسنده - خبرنگار)

Χασάν Βαχέντιبيژن زرمنديلي 24 آذرماه 1320 متولد گردید. وي تحصيلات مقدماتی خود در درران سپری نمود. پدر وي; خليل زرمنديلي از سينماداران قديمي و تهيه كننده فيلم بود. وی براي آوردن فيلم چندين بار به اروپا و خصوصاً ايتاليا سفر نمود. - از این رو بود که بیژن زرمندیلی از از اخ ديپلم متوسطه در سال 1990 م. برای ادامه تح طالب به ایتالیا رهسپار گردید. وی نخست در رشته معماری و پس از انصراف از سال 1970 در رشته علوم سیاسی تحفہ نمود. Νέος وي پس از مدتي به عنوان ولول خار خارجي يكي از مجلات به نام Astrolabe وي تا كنون با مجلات زيادي ازه: L united, Paese Sera, L espresso, Peace querra, Manifesta, η νέα εταιρεία هم هم نمود وود بر این, در تفسير اخبار بين الملل رادیو و تلویزیون ایتالیا نیز فعالیت داشته است. زرمندیلی از سال 4 م. تا كنون با گروه مطبوعاتي Le express نيز همکاری داشته است. اززه تأليفات او ميك به كتاب “جهان ایرانی” Ιρανικός κόσμος (1983) اشاره نمود. Α كتاب در مورد اوضاع رنگ ونيعي كشورهاي آسيايا است كه بخش ايران را وي به رشته تحرر درآ سرود.

بيژن زرمندیلی روز جمع 18 آبان سال 1397 در شهر رم و در سن 77 سالگی ، فانی را وداع بات.

μερίδιο
Uncategorized