نمایندگان ایران در جشنواره فیلمها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

حضور فیلم خداحافظ المپیک و برنامه قای ورزش در جشنواره فیلمها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

- برنامه "آقای ورزش" که در شبکه ورزش ایران نمایش داده می شد ؛ مزید نماینده ایران در این جشنواره است. مجتبی پوربخش کارگردان و تهیه کننده این برنامه نیز بوده است. 

μερίδιο