Εγγραφή στο 44ο μάθημα περσικής γλώσσας

Η εγγραφή στο 44ο μάθημα περσικής είναι ανοιχτή

Περσική γλώσσα Ρώμη

42 ° Περσική γλώσσα

Το Πολιτιστικό Ινστιτούτο του Ιράν στο πλαίσιο των διδακτικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει το 44ο μάθημα περσικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Ένας κύκλος 12 μαθημάτων στο Πολιτιστικό Ινστιτούτο του Ιράν και με την έκδοση του πιστοποιητικού που υπεγράφη από το Πολιτιστικό Ινστιτούτο του Ιράν
Το μάθημα διδάσκεται από τον καθηγητή της μητρικής γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23 Φεβρουάριο 2019 και διαιρείται σε 18 ώρες μαθήματα για κάθε επίπεδο για ένα σύνολο 54 ώρες χωρίζεται σε τρία επίπεδα και θα διαρκέσει 12 εβδομάδες με την ακόλουθη συχνότητα: Σάββατο : 09.00 10.30 και 12.00 ώρες
Η ημέρα του τελευταίου μαθήματος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην αξιολόγηση των μαθητών, με γραπτή δοκιμασία και προφορική. Η εισαγωγή στις εξετάσεις υπόκειται σε συνεχή παρουσία σε μαθήματα όχι μικρότερα από 80% των συνολικών ωρών. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές και η προθεσμία καταχώρησης έχει οριστεί για το 22 Φεβρουαρίου 2019.

Το κόστος του μαθήματος είναι 100 ευρώ και μπορεί να γίνει στο Ινστιτούτο στο πρώτο μάθημα

Σημείωση
Η ημέρα 23 Φεβρουαρίου (πρώτο μάθημα) είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών και των τμημάτων για το χρόνο, επομένως ζητείται η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων στις 10.00 στην έδρα του Πολιτιστικού Ινστιτούτου στη Via Maria Pezzè Pascolato 9.

μερίδιο