تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از گنجین ادبیات کهن پارسی

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا «« حکایت از گنجینه ادبیات کهن پارسی »را به چاپ رساند. Συγκεντρώθηκε که توسط گروه مترجمان زیر نظرسسور "بیانکا ماریا فیلیپینی" از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه; و با مقدمه مشارالیها; و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، در قالب 1388 صفحه ، در شمارگان 1300 هزار نسخه; توسط انتشارت "ایل چرکیو" به چاپ رسیده; و اردیبهشت ماه سال 155 قیمت 1 ورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

در این کتاب 4 حکایت برگرفته از کتاب "کلیله و دمنه"; 12 حکایت برگرفته از کتاب «مرزبان نامه» (اثر اسپهبد مرزبان- ترجمه سعدالدین وراوینی); 3 حکایت برگرفته از کتاب "سندباد نامه" (ترجمه ظهیری سمرقندی); 3 حکایت برگرفته از کتاب "قابوس نامه" (اثر قابوس پسر وشمگیر); 6 حکایت برگرفته از کتاب "مثنوی معنوی" (اثر διάلد بلخی); 1 حکایت برگرفته از کتاب "منطق الطیر" (اثر عطار نیشابوری); و 1 حکایت نیز برگرفته از کتاب "مصیبت نامه" (اثر عطار نیشابوری) ترجمه و چاپ گردیده است.

اِلِنا اسکارینچی "; "فِدِریکا پونزو"; "کارولینا کورتونِئو"; "مِلیسا فِدی"; ; زیر نظر پروفسور "بیانکا ماریا": فیلیپینی "بوده اند. انتشارات "ایل چرکیو" ناشر این کتاب ، یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی است ؛ که پیش از این ، در انتشار 7 کتابیں با با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته است. 

μερίδιο